வியாழன், 21 நவம்பர், 2013

பெற்றவளின் ஓர் அழுகை


பெற்றவளின் ஓர்அழுகை

என்ற தலைப்பில் கவிதைய படிக்க எழுத்தின் மேல் அழுத்துங்கள்


-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-