வியாழன், 22 மே, 2014

சிறகடிக்கும் நினைவலைகள்


என்ற கவிதையை முழுவடிவமாக  படிக்கதலைப்பில் சொடுக்கவும்......

 

-நன்றி-

-அன்புடன்-

-ரூபன்-

சனி, 10 மே, 2014

அன்று ஒருநாள்அன்று ஒரு நாள்

என்ற கவிதையின்முழு விபரத்தை படிக்க தலைப்பில் சொடுக்கவும்.....

-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-


 

வியாழன், 1 மே, 2014

எழுந்ததுஉணர்வு வெடித்ததுபுரட்சி


எழுந்தது உணர்வு வெடித்ததுபுரட்சி

என்ற கவிதையை முழுவடிவமாக படிக்க தலைப்பில் சொடுக்கவும்......

மேதின வாழ்த்துக்கள்


-நன்றி-
-அன்புடன்-
-ரூபன்-